Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Vår daglige leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret kan være delegert for ulike virksomhetsområder. Delegeringen omfatter kun oppgavene, og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder (personopplysningslovens §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningslovens §18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på vår nettbutikk

Når du gjennomfører en handel i vår nettbutikk innhenter vi nødvendig informasjon for å sikre korrekt levering av varen, oppfølging av betaling og oppfølging av garantiansvar og for å gi deg viktig informasjon om produktet du har kjøpt (eksempelvis informasjon om nødvendige software oppgraderinger, tid for batteriskift og lignende).

For å kunne behandle bestillinger og levere produkter og innhenter og lagrer vi følgende informasjon:
  • Navn
  • Eventuelt firmanavn og organisasjonsnummer
  • Leveringsadresse (for levering av varen)
  • Postadresse (for levering av faktura)
  • Epostadresse
  • Telefonnummer
  • Hvilke produkter du har bestilt
Informasjon innhentet gjennom nettbutikken deles med tredjepart kun med for å gi deg beste mulig leveringsservice. Tredjepart mottar kun den informasjonen som er nødvendig for å utføre nødvendige tjenester relatert til leveransen – for eksempel merking av forsendelse med mottakeradresse og varsling om at forsendelse er klar for henting.

Innhentet informasjon deles ikke med tredjepart for andre formål enn overnevnte.

Hvem har tilgang til data som er lagret om deg?

Data vi har lagret om deg er kun tilgjengelig for våre medarbeidere og når det er nødvendig leverandører vi benytter til regnskapstjenester og lignende.

Hvordan finne ut hva vi lagret om deg?

Informasjon om hva vi har lagret om deg vil du finne på din kundeprofil (min side).

Sletting

Du kan be om at data blir slettet fra våre registre. Men du må være oppmerksom på at enkelte data ikke kan slettes – og at man i stedet må anonymisere. For eksempel vil lovgivning relatert til regnskap, hvitvaskings

Du kan ikke be om sletting av data som er nødvendig for oppfølging av eventuelt økonomisk mellomværende mellom deg og oss eller mellom deg og en part som vi representerer. I slike tilfeller må du først gjøre opp mellomværende før du kan be om sletting.

Sletting av data skjer ved at du kontakter vår kundeservice.

En prosess med sletting skal ta maksimalt 30 dager. Hvis data ikke kan slettes skal du innen 30 dager motta tilbakemelding om hvilke data som ikke kan slettes og begrunnelse. Du skal motta bekreftelse når data er slettet.